สินค้าของเรา

Main conrainer

ขนาด 30,699-34,073 BTU/HR

DRW 305 - DRW 365

ขนาด 30,699-34,073 BTU/HR. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย AUTO FAN SPEED ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ AUTO SWING ระบบความคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ SLEEP MODE ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติ ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท

STAR AIR ขนาด 30,699-34,073 BTU/HR

Share:

ยี่ห้อสินค้าที่จัดจำหน่าย