สินค้าของเรา

Main conrainer

ขนาด 9,400 - 24,100 BTU/HR.

DE-095IV - DE-245IV (INVERTER)

ขนาด 9,400 ? 24,100 BTU/HR. ระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ ควบคุบการทำงานของใบกระจายความเย็นได้หลายแบบ มีนาฬิกาแสดงเวลาที่ตัวรีโมทคอนโทรล สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ LIGHT BUTTON ปุ่ม เปิด - ปิด แสงไฟดีสเพลย์

STAR AIR ขนาด 9,400 ? 24,100 BTU/HR.

Share:

ยี่ห้อสินค้าที่จัดจำหน่าย